پلاس های ۱۴ روزه ما ۱۰۰ درصد قانونی بوده و ضمانت دارند و حتی اکانت پلاس ها بن نمیشوند

قیمت هر پلاس ۵۰ هزار تومان هست

در صورت ناموجود بودن پلاس لطفا هر ۱-۲ ساعت به سایت سر بزنید