اشتراک های پی اس نو ۷ روزه ضمانت ندارند و بعد از وارد کردن داخل کنسول حتما حتما اکتیو پرایمری کرده و تمام بازیهای موردنظرتون رو همون اول به لیست دانلود اضافه کنید و به اکانت خودتون برگردین و اونجا بازی کنید